Дэлхийн эрчим хүчний хэтийн төлөвт ирэх 25 жилд дэлхийн эрчим хүчний хэрэглээ 60 хувиар өсөх хандлагатай гэжээ. Ялангуяа эдийн засгийн хувьд хурдацтай өсч хөгжиж буй Азийн орнуудын эрчим хүчний хэрэгцээ улам бүр нэмэгдэж байгаа энэ цаг үед сэргээгдэх эх үүсвэр дээр суурилсан, Ази тивийн цахилгааны нэгдсэн системийг бий болгох нь Монгол Улсад төдийгүй, бүс нутагт ихээхэн хөгжил дэвшил авчрах юм. Энэхүү санаачлагын эхлэл нь Азийн Эрчимийн супер сүлжээ бөгөөд түүнд Монгол, Япон, БНСУ, БНХАУ болон ОХУ холбогдох юм.

SB Energy logo

ЭС-БИ Энержи Корпораци нь Токио хотод байрлах, Японы Софтбанк Корпорацийн охин компани юм. Тус компани нь сэргээгдэх эрчим хүчний үйлдвэрлэлт, менежментийн үйлчилгээ, техникийн үйлчилгээ үзүүлэх үйл ажиллагаа эрхэлдэг.
Цахим хуудас www.sbenergy.co.jp (Япон хэл дээр)