2017 оны 10-р сарын 6-ны өдөр

Клин Энержи Ази ХХК

 Монгол Улс, Өмнөговь аймаг, Цогтцэций сумын нутагт баригдсан

Цэций Салхин цахилгаан станцын нээлт

Монгол Улсын эдийн засгийн тогтвортой хөгжлийн өсөлтийг дэмжих төсөл

Клин Энержи Ази ХХК болон mүүний хувьцаа эзэмшигчид болох Ньюком ХХК, СофтБанк Энержи Корпораци нь Японы Олон Улсын Хамтын Ажиллагааны Агентлаг (цаашид “ЖАЙКА” гэх) болон Европын Сэргээн Босголт, Хөгжлийн Банк (цаашид “ЕСБХБ” гэх)-тай хамтран Монгол Улсын өмнөд бүсэд 50 Мегаваттын чадалтай Салхин цахилгаан станцыг барьж байгуулах төслийн ажлыг амжилттай дуусган 2017 оны 10-р сарын 6-ны өдөр нээлтээ хийлээ.

Клин Энержи Ази ХХК нь Цэций Салхин Цахилгаан Станцын барилга угсралтын ажлыг төслийн талбарт 2016 оны 9-р сард эхлүүлснээс хойш яг нэг жилийн дараа 25 салхин турбины угсралт, суурилуулалт, Цэций дэд станц болон тус станцыг Монгол Улсын төвийн бүсийн нэгдсэн сүлжээнд холбох 32 км гаруй урттай цахилгаан дамжуулах агаарын шугамын барилга угсралтын ажлыг дуусгаж, ашиглалтад оруулах туршилтыг амжилттай гүйцэтгэн нээлтээ хийсэн томоохон үйл явдал боллоо. Энэ оны 9-р сард барилга угсралтын ажлыг 900,000 хүн цаг аваар осолгүй ажилласан амжилттайгаар Цэций Салхин Цахилгаан Станцын нээлтийг хийв. Тус төслийн хувьд барилга угсралтын ажил нь анх төлөвлөсөн хугацаанаас даруй 3 сарын өмнө дууссан төдийгүй барилга угсралтын ажлын явцад ойролцоогоор 500 орчим хүн ажилласнаас 95% нь Монгол ажилтнууд байлаа.

Клин Энержи Ази ХХК нь 2012 онд байгуулагдсан бөгөөд (Захиргаа орших газар: Улаанбаатар хот, Гүйцэтгэх захирал: Энхцэцэгийн Орчлон, цаашид “Клин Энержи Ази” гэх) тус компанийн хувьцаа эзэмшигчид нь Монголын Ньюком ХХК (харилцаа холбоо, эрчим хүчний групп компани) болон Японы Софтбанк Групп Корпораци (харилцаа холбоо, технологийн групп компани)-ийн охин компани болох СБ Энержи Корпораци болно.

Монгол Улс нь дэлхийд хүн амын нягтаршлаараа хамгийн багад тооцогддог улсуудын нэг бөгөөд хахир хатуу өвлийн улиралтай тул хүн ардаа, нэн ялангуяа хөдөө орон нутагт амьдарч буй оршин суугчдыг цахилгаан, дулаанаар хангахад ихээхэн хүчин чармайлт гаргах шаардлагатай байдаг. Хэдий тийм боловч Монгол Улс нь салхины эрчим хүчээр цахилгаан гаргах томоохон үйлдвэрлэгч болох боломжтой бөгөөд 1,100 Гегаватт гаруй чадлыг суурилуулах (эх сурвалж: Эрчим Хүчний Яам, Монгол Улс, 2016) бололцоотой бөгөөд Монгол орны өмнөд болон зүүн бүс нутагт салхины эрчим хүчний нөөц ихтэй. Тухайлбал, 13 аймгийн нутагт дэвсгэрт 20,000 Мегаваттаас дээш мөн 9 аймгийн нутаг дэвсгэрт 50,000 Мегаваттаас дээш салхины эрчим хүчний нөөцтэй байдаг бол Өмнөговь аймгийн нутагт дэвсгэр дангаараа 300,000 Мегаваттын салхин эрчим хүчний нөөцтэй. Цэций Салхин Цахилгаан Станц нь Монгол Улсын хувийн хөрөнгө оруулалттай 2 дахь Салхин Цахилгаан Станц болж байгаа бөгөөд Монгол Улс дахь цахилгааны эрэлт хэрэгцээг Монгол орны байгаль экологит ээлтэй, шавхагдашгүй, цэвэр эрчим хүчний нөөцөөр хангахад хувь нэмрээ оруулах юм.

50 Мегаваттын чадалтай Цэций Салхин цахилгаан станцын төслийг ЖАЙКА болон ЕСБХБ-ын зээлээр санхүүжүүлсэн. Энэхүү төсөл нь ЖАЙКА-гийн хувьд хилийн чанадад хувийн хэвшилд зээл олгон хэрэгжүүлсэн сэргээгдэх эрчим хүчний анхны төсөл нь болж байгаагаараа онцлогтой юм.

Клин Энержи Ази ХХК нь 2014 онд Цахилгаан Дамжуулах Үндэсний Сүлжээ (ЦДҮС)-тэй хамтран цахилгаан эрчим хүч худалдах, худалдан авах гэрээг байгуулсан. Уг гэрээ болон Монгол Улсын Их Хурлаас 2007 онд баталсан Сэргээгдэх Эрчим Хүчний тухай хууль, 2015 онд баталсан Төрөөс Эрчим Хүчний Талаар Баримтлах Бодлого нь Клин Энержи Ази ХХК-н хувьд Цэций Салхин Цахилгаан Станцын төслийг амжилттай хэрэгжүүлж дуусгах гол хүчин зүйл болсон юм.

Цэций Салхин цахилгаан станц нь импортоор авч буй цахилгааны хэмжээг бууруулах төдийгүй уур амьсгалын өөрчлөлтөд үзүүлж буй нөлөөллийг бууруулах замаар эдийн засгийн тогтвортой өсөлтийг хангахад дэмжлэг үзүүлэх болно. Тухайлбал, тус Салхин Цахилгаан Станцын төслийг хэрэгжүүлснээр хүлэмжийн хийн ялгарлыг жилд ойролцоогоор 230,000 тонноор бууруулж, жилд 180,000 тонн нүүрс, 1.2 сая тонн ус хэмнэх болохыг тооцож тогтоосон байна. Монгол Улсын өмнөд бүс нутагт орших Цэций Салхин Цахилгаан Станц ашиглалтад орсноор мөн улсын болон орон нутгийн чанартай авто зам, төмөр зам, эрчим хүчний дэд бүтцийг цаашид хөгжүүлэх ажилд тодорхой хувь нэмэр оруулах юм.

Салхин цахилгаан станцын талаарх товч мэдээлэл

Байршил Монгол Улс, Өмнөговь аймаг, Цогтцэций сум
Хүчин чадал 50 Мегаватт: тус бүр нь 2.0 Мегаваттын чадалтай 25ш салхин турбин генератор