Монгол Улс, Өмнөговь аймаг, Цогтцэций сумын нутагт баригдсан Цэций Салхин цахилгаан станцын нээлт

2017 оны 10-р сарын 6-ны өдөр Клин Энержи Ази ХХК  Монгол Улс, Өмнөговь аймаг, Цогтцэций сумын нутагт баригдсан Цэций Салхин цахилгаан станцын нээлт Монгол Улсын эдийн засгийн тогтвортой хөгжлийн өсөлтийг дэмжих төсөл Клин Энержи Ази ХХК болон mүүний хувьцаа эзэмшигчид болох Ньюком ХХК, СофтБанк Энержи Корпораци нь Японы Олон Улсын Хамтын Ажиллагааны Агентлаг (цаашид “ЖАЙКА”…

Унших